Danh mục

Quảng cáo

FaceBook

Thống Kê

5 Anh Em Kiều Trần Như

Mô tả : 5 Anh Em Kiều Trần Như là vị đệ tử xuất gia và chứng quả A la hán đầu tiên của đức Phật, là thành viên đầu tiên của giáo đoàn, có pháp lạp cao nhất.

Thông tin chi tiết của sản phẩm

Kế bên Thiền tông thất là tôn tượng Đức Phật “Khai thị Thiền tông”, phía trên tay phải là vị thần Kim Cang hộ trì chánh pháp Thiền tông, bên dưới là 5 vị đệ tử ban đầu của Đức Phật gồm:
1- Kiều Trần Như
2- Kiều Trần Na
3- Kiều Trần Nhi
4- Kiều Trần Thi
5- Kiều Trần Nga

5 Anh Em Kiều Trần Như

5 Anh Em Kiều Trần Như
5 anh em kiều trần như, 5 anh em kieu tran nhu

5 Anh Em Kiều Trần Như

5 Anh Em Kiều Trần Như
5 anh em kiều trần như, 5 anh em kieu tran nhu

5 Anh Em Kiều Trần Như

5 Anh Em Kiều Trần Như
5 anh em kiều trần như, 5 anh em kieu tran nhu

5 Anh Em Kiều Trần Như

5 Anh Em Kiều Trần Như
5 anh em kiều trần như, 5 anh em kieu tran nhu

5 Anh Em Kiều Trần Như

5 Anh Em Kiều Trần Như
5 anh em kiều trần như, 5 anh em kieu tran nhu

5 Anh Em Kiều Trần Như

5 Anh Em Kiều Trần Như
5 anh em kiều trần như, 5 anh em kieu tran nhu

Tượng 5 Anh Em Kiều Trần Như do Viết Linh chế tác 

5 Anh Em Kiều Trần Như, mỗi bức tượng cao 1.2m, tượng làm bằng chất liệu đất nung cao cấp.
Tượng do cơ sở sản xuất tượng Phật Viết Linh chế tác.

Truyền thuyết về 5 Anh Em Kiều Trần Như

Truyền thuyết kể rằng, khi Đức Phật Thích Ca đản sinh, lúc ấy ông là thái tử Tất Đạt Đa của nước Cồ Đàm ở vùng đất Ấn Độ cổ. Cha thái tử lúc này là vua cha Tịnh Phạn tổ chức lễ đặt tên cho thái tử và có mời các vị sa môn đến tham dự. Trong đó có một đạo sĩ Bà La Môn trẻ tuổi tên là Kiều Trần Như. Khi xem mặt thái tử ông đã vô cùng chấn động trước tướng mạo phi phàm thoát tục của Ngài nên đã quả quyết rằng, sau này thái tử nhất định sẽ đạt quả vị chánh giác, câu chuyện này đã được lưu thành truyện và ghi chép vào sổ sách.

Sau này, khi nghe tin thái tử Tất Đạt Đa rời bỏ hoàng cung và vào rừng xuất gia tu hành, Kiều Trần Như đã dẫn theo 4 vị đạo sĩ thân thiết khác để tìm thái tử. Họ đã gặp nhau và trở thành những đồng môn cùng tu luyện.

Sau khi thái tử Tất Đạt Đa khai ngộ dưới cội bồ đề và trở thành Phật, ngài biết rằng năm người bạn đồng tu của mình trước kia đang phải tu hành khổ hạnh tại vườn Lộc Uyển, họ cũng đang chờ đợi để đắc được Phật Pháp. Bởi vậy, Đức Phật tới Lộc Uyển để cứu độ họ.

Năm vị sa môn nhìn thấy dáng hình Đức Phật Thích Ca thấp thoáng từ xa, họ bèn thương lượng với nhau: “Ông ta đã từ bỏ khổ hành, trở thành một kẻ tham lam rồi. Khi ông ta tới, chúng ta sẽ không nói chuyện với ông ấy, cũng đừng có tỏ ra cung kính hoan nghênh, và cũng không nhận bát và áo cà sa của ông ấy.

Chúng ta chỉ trải một cái đệm ở đây để chuẩn bị, nếu ông ấy muốn ngồi thì ngồi, không ngồi thì để ông ấy đứng, không một ai được hoan nghênh người đã mất ý chí tu hành như ông ấy!”.

Nhưng khi Đức Phật tới gần, có một năng lượng từ bi và hòa ái nào đó đã cảm hóa cả 5 vị sa môn. Họ không kìm nén được niềm vui tột độ trong lòng, bất giác quên hết những điều vừa bàn bạc.


Sau đó Đức Phật đã giảng Pháp cho họ và cả 5 vị sa môn đều trở thành những đệ tử đầu tiên của Đức Phật Thích Ca, gồm có: Kiều Trần Như, Bạt Đề, Bà Sư Ba, Ma Ha Nam, và A Thuyết Thị. Từ đó, họ từ bỏ lối tu khổ hạnh, tinh tấn theo Phật Pháp tu hành, sau này tất cả đều lần lượt chứng đắc quả vị A La Hán.

Trong suốt 49 năm truyền Pháp, cuộc đời của Đức Thích Ca đã đi khắp nơi diễn giảng và giáo hóa chúng sinh. Những đệ tử của ngài đều là những bậc tinh anh, trong đó có cả những quân vương quyền thế như vua Tần-bà-sa-la và vương hậu Vi-đề-hi của xứ Ma-kiệt-đà, vua Ba-tư-nặc và vương hậu Mạt-lợi của nước Kiều-tát-la…


Các sản phẩm cùng loại khác

Tượng Tiêu Diện Hộ Pháp
Tượng Tiêu Diện Hộ Pháp
Tượng Tiêu Diện Hộ Pháp
Tượng Tiêu Diện Hộ Pháp
Tượng Phổ Hiền Bồ Tát
Tượng Phổ Hiền Bồ Tát
Tượng Văn Thù Sứ Lợi Bồ Tát
Tượng Văn Thù Sứ Lợi Bồ Tát

TƯỢNG PHẬT

Vui lòng gọi...

TƯỢNG PHẬT
TƯỢNG PHẬT

Tượng Chuẩn Đề

Vui lòng gọi...

Tượng Chuẩn Đề
Tượng Chuẩn Đề