Danh mục

Quảng cáo

FaceBook

Thống Kê

Công Trình Thi Công Tượng Phật

Thi Công Tượng Phật Suối Nho - Đồng Nai

Thi công tượng Phật Bồn Sư, tượng Mẹ Quán Thế Âm, tượng Đạt Ma Tổ Sư, Tượng Địa Tạng bằng composite ở Suối Nho - Đồng Nai.
Chuẩn Bị Tượng Lên Xe Vận Chuyển Xuống Suối Nho
 
Bọc Tượng Để Vận Chuyển
 
Bọc Tượng Để Vận Chuyển
 
Bọc Tượng Để Vận Chuyển
 
Bọc Tượng Để Vận Chuyển
 
Bọc Tượng Để Vận Chuyển
 
Bọc Tượng Để Vận Chuyển
 
 
Bọc Tượng Để Vận Chuyển
 
Bọc Tượng Để Vận Chuyển
 
Bọc Tượng Để Vận Chuyển
 
Bọc Tượng Để Vận Chuyển
 
Bọc Tượng Để Vận Chuyển
 
Bọc Tượng Để Vận Chuyển
 
 
Bọc Tượng Để Vận Chuyển
 
Bọc Tượng Để Vận Chuyển
 
Bọc Tượng Để Vận Chuyển
 

Chuyển Tượng Xuống Thánh Thất Suối Nho

 
Chuyển Tượng Xuống Thánh Thất Suối Nho
 
Chuyển Tượng Xuống Thánh Thất Suối Nho
 
Chuyển Tượng Xuống Thánh Thất Suối Nho
 
Chuyển Tượng Xuống Thánh Thất Suối Nho
 
Chuyển Tượng Xuống Thánh Thất Suối Nho
 
Chuyển Tượng Xuống Thánh Thất Suối Nho
 
 
Chuyển Tượng Xuống Thánh Thất Suối Nho
 
Chuyển Tượng Xuống Thánh Thất Suối Nho
 
Chuyển Tượng Xuống Thánh Thất Suối Nho
 
Chuyển Tượng Xuống Thánh Thất Suối Nho
 
Chuyển Tượng Xuống Thánh Thất Suối Nho
 
Chuyển Tượng Xuống Thánh Thất Suối Nho
 
 
Chuyển Tượng Xuống Thánh Thất Suối Nho
 
Chuyển Tượng Xuống Thánh Thất Suối Nho
 
Chuyển Tượng Xuống Thánh Thất Suối Nho
 
Chuyển Tượng Xuống Thánh Thất Suối Nho
 
Chuyển Tượng Xuống Thánh Thất Suối Nho
 
Chuyển Tượng Xuống Thánh Thất Suối Nho
 
 
Chuyển Tượng Xuống Thánh Thất Suối Nho
 
Chuyển Tượng Xuống Thánh Thất Suối Nho
 
Chuyển Tượng Xuống Thánh Thất Suối Nho
 

Thông tin liên hệ: Cơ sở sản xuất tượng thạch cao Viết Linh - Hotline: 0938.484.909 Mr Linh