Danh mục

Quảng cáo

FaceBook

Thống Kê

Công Trình Thi Công Tượng Phật

Hoàn thành công trình dát phù điêu tại Chùa Phước Định Thủ Đức
Thi công tượng Phật Bồn Sư, tượng Mẹ Quán Thế Âm, tượng Đạt Ma Tổ Sư, Tượng Địa Tạng bằng composite ở Suối Nho - Đồng Nai.